Contact


Voor het melden van o.a.

  • obstakels (omgevallen bomen e.d.)
  • verdachte situaties
  • beschadigde of ontbrekende bebording
  • knelpunten op de ruiter- en menroutes
  • en natuurlijk alle overige vragen
  • en het aanmelden als vrijwilliger

zijn wij altijd bereikbaar via e-mail.